Pensioensparen

Uw wettelijk pensioen is in vele gevallen beperkt en ontoereikend. De overheid weet dit, en geeft u daarom de mogelijkheid om op een fiscaal gunstige manier bij te sparen. U geniet een belastingvoordeel van 30% op de betaalde premies, en dit tot maximaal 960 euro per jaar (cijfer 2018). Op uw 60e verjaardag betaalt u wel een taks van 8%.

U kan pensioensparen op verschillende manieren:

 • Via een verzekering tak 21:
  • U geniet kapitaalsgarantie en ontvangt een rente die gegarandeerd is op het moment van de storting
  • Eventueel ontvangt u boven op de gegarandeerde rente een winstdeelname als de maatschappij een hoger rendement heeft kunnen halen op uw spaartegoed
 • Via een verzekering tak 23:
  • Uw geld wordt belegd in één of meerdere fondsen.
  • U geniet geen kapitaalsgarantie of gewaarborgde rente, maar geniet mee van de prestatie van uw fonds. Het rendement is afhankelijk van de korf van aandelen, obligaties of vastgoedbewijzen waarin het belegd. U bepaalt zelf of u kiest voor een defensief, gematigd of dynamisch fonds, en u hebt steeds het recht om uw beleggingsstrategie aan te passen.
  • Hoewel u geen kapitaalsgarantie geniet leert het verleden ons dat dergelijke beleggingen op langere termijn een hoger rendement geven dan tak 21.
 • Via een gemengde verzekering:
  • U combineert de veiligheid van tak 21 met het hoger rendement van tak 23
  • U bepaalt zelf de verdeelsleutel en de fondsen waarin u belegt
  • U kan op elk moment de verdeelsleutel en de fondsen aanpassen
 • Via een bancair pensioenspaarfonds:
  • Dit product is in belangrijke mate vergelijkbaar met een tak 23 verzekering

Indien u vragen hebt of een offerte wenst, neem gerust vrijblijvend contact met ons.

Contacteer ons